Wie ben ik

Kathy

Mijn naam is Kathy Dilny.

In 2001 studeerde ik af als vroedvrouw. In 2002 ben ik zelf moeder geworden en heb er toen voor gekozen om een tijdje thuis te blijven om voor mijn dochter te zorgen.

In 2004 ben ik mijn loopbaan bij Kind en Gezin begonnen als regioverpleegkundige in Borgerhout. Ik deed huisbezoeken bij jonge gezinnen, kind consultaties tot 2,5 jaar en prenatale begeleiding op het prenataal steunpunt. In 2008 kwam er een plekje vrij in de Kempen en heb ik daar jonge ouders ondersteund.

In 2016 ben ik gestart aan de opleiding lactatiekunde en in 2017 heb ik dit bekroond met het internationale diploma. Binnen Kind en Gezin ondersteun ik collega's met borstvoedingsvragen en geef ik opleiding. Het lactatiekundig werken met gezinnen komt minder aan bod en dat heeft mij doen besluiten om naast mijn boeiende job een praktijk als vroedvrouw uit te bouwen.